Přihláška na výlet
ZLATÉ KOLO VYSOČINY


Prohlašuji, že jako účastník cyklistického výletu „Zlaté kolo Vysočiny“ beru na vědomí, že se výlet koná za plného silničního provozu a budu dodržovat jeho pravidla dle Zákona o provozu na pozemních komunikacích. Jsem zdravotně způsobilý k absolvování výletu.
Dále jsem si vědom toho, že nesu plnou zodpovědnost za mnou způsobené škody sobě, pořadateli nebo třetí osobě na zdraví a majetku v souvislosti s mou účastí na výletě. Souhlasím rovněž s použitím mých osobních údajů v rozsahu nezbytně nutném pro zpracování a zveřejnění výsledků výletu. Dále souhlasím s pořizováním záznamů - fotografií a videí pro potřeby Obce Ruda během výletu Zlaté kolo Vysočiny.* - Povinné údaje
Pelánek Stavební činnost
K-System
K-Sport
P&L Biskupice u Luhačovic
WNT + CERATIZIT
PBS Velká Bíteš
Author
Ferrum Moravské Budějovice
Petr Voneš, Rudíkov
Prolog Velké Meziříčí
velke mezirici
VM Rekostav
Moose
POEX Velké Meziříčí
ŠVIHÁLEK - DVOŘÁK
Cyklo Janíček
Twinsport Třebíč
Specialized
AUTOSALON KUDRNA CZ a.s.
Dukát - Ing. Chládek
Allianz - p. Vrbková
Autodoprava Becaro
Elektroopravna Raus
Evra Hrbov
JK cyklo Velké Meziříčí
Zahradnictví Ladislav Molnár Budišov
Dílna Kafka
Sdružení vlastníků Rudíkov
Enviro-ekoanalytika Vel. Meziříčí
Music Data Velké Meziříčí
Pyros Třebíč
Skisport Drápela
ATC styl
Žďárský deník Vysočina
Exit 162
Medřičské listy
Noviny VM
Chytka s.r.o.