Přihláška na výlet
ZLATÉ KOLO VYSOČINY


Prohlašuji, že jako účastník cyklistického výletu „Zlaté kolo Vysočiny“ beru na vědomí, že se výlet koná za plného silničního provozu a budu dodržovat jeho pravidla dle Zákona o provozu na pozemních komunikacích. Jsem zdravotně způsobilý k absolvování výletu.
Dále jsem si vědom toho, že nesu plnou zodpovědnost za mnou způsobené škody sobě, pořadateli nebo třetí osobě na zdraví a majetku v souvislosti s mou účastí na výletě. Souhlasím rovněž s použitím mých osobních údajů v rozsahu nezbytně nutném pro zpracování a zveřejnění výsledků výletu. Dále souhlasím s pořizováním záznamů - fotografií a videí pro potřeby Obce Ruda během výletu Zlaté kolo Vysočiny.* - Povinné údaje
Pelánek Stavební činnost
K-System
K-Sport
P&L Biskupice u Luhačovic
minirol
Bematech
Author
PBS Velká Bíteš
geohunter
Ferrum Moravské Budějovice
velke mezirici
Petr Voneš, Rudíkov
Prolog Velké Meziříčí
VM Rekostav
Moose
POEX Velké Meziříčí
ŠVIHÁLEK - DVOŘÁK
Cyklo Janíček
Twinsport Třebíč
Specialized
Dopravní zdravotní služba Čtveráček
YASHICA
Allianz - p. Vrbková
Elektroopravna Raus
JK cyklo Velké Meziříčí
Zahradnictví Ladislav Molnár Budišov
Dílna Kafka
Music Data Velké Meziříčí
Pyros Třebíč
Skisport Drápela
ATC styl
Žďárský deník Vysočina
Exit 162
Noviny VM
Chytka s.r.o.